Verdiene våre

TRYGGHET - OMSORG - GLEDE danner grunnlaget for vår visjon: "Barna i Tyrihans er TRYGGE og GLADE barn som viser, og utøver, OMSORG for seg selv og andre". Verdiene våre er personalets rettesnor i arbeidet med alle barn, og også i samarbeidet de voksne i mellom.