Foreldreråd

 HVORFOR:

Barnehageloven pålegger hver barnehage å opprette et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

 

HVEM:

Foreldrerådet består av alle foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen.

 

FORMÅL:

Det er viktig at det finnes et forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen.Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg.

 

Foreldrerådet velger foreldrekontakter (helst en fra hver avdeling).