Planleggingsdager 2019-20

Tyrihans barnehage har 5 planleggingsdager pr. barnehageår. Da er barnehagen stengt.

Følgende plandager er satt for barnehageåret 2019-20:

  • Fredag  15.11.19
  • Torsdag 02.01.20
  • Fredag  13.03.20
  • Fredag  22.05.20
  • Fredag  14.08.20