Planleggingsdager 2017-18 og dugnadsdato

Tyrihans barnehage har 5 planleggingsdager pr. barnehageår. Da er barnehagen stengt.

Følgende plandager er satt for barnehageåret 2017-18:

  • Fredag  10.11.17
  • Tirsdag 02.01.18
  • En dag i mars
  • Fredag 18.05.18
  • Tirsdag 14.08.18

Høstdugnaden er lørdag 23.9.17 kl. 8 - 12

Vårdugnaden er torsdag 19.4 kl. 17 - 21