Dagsrytme

Kl. 06.45    Barnehagen åpner

Kl. 08.30    Frokost (ha med matpakke)

Kl. 10.00    Ulike aktiviteter inne og ute/tur hver mandag

Kl. 11.30    Formiddagsmat (hver torsdag er det varmmat)

Kl. 12.30    Soving for de minste/ aktiviteter og utelek

Kl. 14.30    Fruktmåltid

Kl. 16.45    Barnehagen stenger