Betaling

Tyrihans barnehage følger nasjonale satser; kr. 2.655,- per måned for 100 % plass. Vi tar ikke kostpenger.

Betalingen skjer forskuddsvis den 1. i hver måned via avtalegiro. Det betales for 11 måneder i året uavhengig av fravær. Juli er betalingsfri måned.

 

Søskenmoderasjon

Det gis tilskudd til søskenmoderasjon for yngste barn med 30%, og for barn nr.3 er det 50% moderasjon.

 

Andelsinnskudd

Alle som blir tildelt plass betaler et andelsinnskudd på kr. 3000,-. Beløpet tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen.