Betaling

Tyrihans barnehage følger nasjonal sats som pr. 1.8.19 tilsvarer kr. 3 040,- i måneden for 100 % plass. Vi tar i tillegg kr. 200 i kostpenger.

Betalingen skjer forskuddsvis den 15. i hver måned via avtalegiro. Det betales for 11 måneder i året uavhengig av fravær.

I periodsen 15.7-14.8 er det betalingsfri.

 

Søskenmoderasjon

Det gis tilskudd til søskenmoderasjon for yngste barn med 30%, og for barn nr.3 er det 50% moderasjon.

 

Redusert betaling

Det er mulig å søke om redusert betaling o dersom husstandens brutto person-og kapitalinntekt er under 557 333 kroner.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid er på kr.  548 500.

Andelsinnskudd

Alle som blir tildelt plass betaler et andelsinnskudd på kr. 3000,-. Beløpet tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen.