Dato for plandagene 2019-20

Plandager som barnehagen er stengt:

Fredag 15.11.19

Torsdag 02.01.20

Fredag 13.03.20

Fredag 22.05.20

Fredag 14.08.20