Nyhetsarkiv

  • Tyrihans har fått utmerkelsen helsefremmende barnehage!

    Etter mange år med målrettet arbeid og fokus på å være en trygg, god og utviklende barnehage for Tyrihans-barna, har Tyrihans barnehage på Opstad nå blitt godkjent som en "Helsefremmende barnehage" av Østfoldhelsa.
    En helsefremmed barnehage bidrar til å styrke barnas fysiske og psykiske helse, og har dette godt forankret i planer og i praksis.

  • Dato for plandagene 2019-20

    Plandager som barnehagen er stengt: