Ansatte

I permisjon for tiden

KJØKKEN

Tone Petronelle Sørlie

Stilling: Kokk
472 30 753
tone.petronelle@gmail.com

Tone er ny i Tyrihans barnehage, men har arbeidet med barn og unge i mange år. Hun er en kreativ sjel, som vi er glade for å ha noen dager annenhver uke på Sjarmtroll.

LYKKETROLL

Tonje Häggblom

Stilling: Pedagogisk leder
958 80 296
lykketrooll@gmail.com

Tonje Häggblom er utdannet barnehagelærer med musikk som fordypning, og har videreutdanning innen spes.ped, veiledning, ped.utviklingsarbeid og Naturfag og matematikk. Tonje har vært i barnehagen siden 1998. Bor i Jelsnes.

Victoria Myhrer

Stilling: Barnehagelærer
959 00 493
victoriaelisabethmyhrer@gmail.com

Nytilsatt pedagog som har arbeidet i hovedstaden siden hun var ferdig utdannet barnehagelærer. Vi gleder oss til å ha Victoria med på laget!

Mona Brandstorp

Stilling: Pedagogisk medarbeider
976 50 854
monabrandstorp@hotmail.com

Mona har 20 års jubileum i Tyrihans dette året, og har i den tiden vært en trofast medarbeider både på stor og liten avdeling. Gift og bor på Rolvsøy med mann og 2 barn.

Violeta Miroci

Stilling: Pedagogisk medarbeider
918 42 767

Violeta har hatt flere årsvikariat i Tyrihans barnehage. Flere år som vikar for Tonje i 20%, og som ekstra assistent på barn med spesielle behov. Ansatt i fast 30% august 2016.

SJARMTROLL

Elisabet Hultenius

Stilling: Pedagogisk leder

Elisabet er utdannet barnehagelærer i Norrköping i 1996. Til oss kom hun først i 2012, for deretter å starte opp den nye avdelingen; Sjarmtroll i 2014. Utdanning i spes.ped og veiledning også.

Nina Minge

Stilling: Barnehagelærer
416 31 357
ninabminge@gmail.com

Nina er utdannet bhg-lærer i 2011 med utefag som fordypning. Hun kom til Tyrihans i et vikariat på stor avdeling, men vi ønsket å beholde henne. Nå har hun fast stilling, og stortrives med de minste.

Kevin Såheim

Stilling: Pedagogisk medarbeider
907 73 656
kevin.saaheim@gmail.com

Kevin har mange års erfaring fra barnehage, og kom til Tyrihans i -14. Har studert flere barnehagefag, og er et flott tilskudd til personalgruppen. Bor i Fredrikstad, og er en stor Arsenal-supporter!

Kitt Häggblom

Stilling: Pedagogisk medarbeider
958 82 116

Kitt har arbeidet deltid i Tyrihans barnehage siden 2001. Hun har også høstet erfaring på stor og liten avdeling, men er nå 70% på Sjarmtroll. Kitt har 3 voksne barn, og bor på Kurland.

SKOGSTROLL

Laila Kjølberg Klonteig

Stilling: Pedagogisk leder
957 95 225
lailakjolb@gmail.com

Laila er utdannet barnehagelærer med fordypning innenfor interkulturelle studier, og har vært pedagogisk leder i Tyrihans siden 2008. Har videreutdanning i pedagogisk prosjektarbeid, veiledning og Naturfag og matematikk.

Linda Heidenberg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
930 32 591
linda.heidenberg@gmail.com

Linda begynte i Tyrihans barnehage i 2009, og har innehatt flere roller i personalgruppen. Hun har arbeidet som ekstra assistent, kjøkkensjef og vært både på stor og liten avdeling. Har nettopp avlagt en meget god fagprøve, og kan kalle seg fagarbeider i Barne-og ungdomsfaget. Gift og 2 barn.

Jeanine Alexandra Westerberg

Stilling: Barnehagelærer
977 12 690
jeanine.alexandra@gmail.com

Vikar for Aina i perioden 12.12.18 - september 2019

Stein Rune N. Hansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
976 70 188

Stein Rune har vært i Tyrihans barnehagen siden 2001, og hele den tiden har han tatt være på Lykketroll-barna. Han er også barnehagens verneombud.

SMÅTROLL

Lina Bull

Stilling: Pedagogisk leder

Lina har vært ansatt i Tyrihans barnehage siden 2011. Utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnsped, og har siden tatt spes.pedagogikk og veiledning. Bor i Fredrikstad, men snakker svensk...

Mariane Karlsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
994 74 117
marianekarlsen@gmail.com

Mariane var med på å starte opp Småtroll-avdelingen i Tyrihans i 1994 - og har siden blitt værende. Er utdannet barnepleier. Har selv 2 barn og bor på Stikkaåsen.

Hilde Thorsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hilde har kjørt fra Hvaler til Tyrihans bhg i over 20 år, og det er vi veldig glade for! Hun har vært innom alle avdelinger, men er nå på den nyeste. Hilde har nettopp av lagt fagprøve med glans, og kan nå kalle seg fagarbeider i Barne-og ungdomsfaget.

Andreas Aas

Stilling: Barnehagelærer
913 99 909
andreasaasjobb@gmail.com

Andreas sitt første møte med Tyrihans barnehage var som student fra HIØ. Vi likte Andreas, og Andreas likte oss- så vi ansatte han like godt i et årsvikariat. Når det i 2016 ble en fast pedagogstilling ledig var valget enkel. Andreas bor med kjæresten på Ise. Har videreutdanning i "Naturfag og matematikk".

Rita Hansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Rita kom til Tyrihans barnehage i 2000, og har blitt her siden. Har erfaring fra alle avdelinger, mest med stor avdeling, men nå trives hun godt med de minste på Sjarmtroll. Bor på Greåker.

Violeta Miroci

Stilling: Pedagogisk medarbeider
918 42 767

Violeta har hatt flere årsvikariat i Tyrihans barnehage. Flere år som vikar for Tonje i 20%, og som ekstra assistent på barn med spesielle behov. Ansatt i fast 30% august 2016.

Andre ansatte

Rita Sjølie

Stilling: Styrer
934 19 706
tyrihansbhg@gmail.com

Har vært ansatt i barnehagen siden oppstart i-94. Først som ped.leder, så styrer fra-99. Utdannet bhg-lærer med fordypning i spes.ped. og har videreutdanning innen spes.ped, ledelse og veiledning.

Bjørg Solstrand

Stilling: Renholder
94034027
bjsolstr@online.no

Bjørg sørger for at Tyrihans barnehage hver dag blir vasket og rengjort, og dermed er et godt sted å være for oss andre. Det har hun holdt på med i 13 år! Bjørg bor rett nede i gata.